The POEt & The Raven
Portrett av Edgar Allan Poe, med en antydning til hans berømte dikt The Raven, laget til utstillingsprosjektet Kulturfjes, som presenterte portretter av en rekke kulturpersonligheter og parodier på kjente kulturskatter. Utstillingen ble holdt på Larvik Bibliotek og Larvik Fengselsbibliotek i april 2014.

Reklamer